Politica în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 1. Dispoziții generale Prezenta politica de prelucrare a datelor cu caracter personal sînt întocmite în conformitate cu cerințele Federale legea din 27.07.2006. Nr. 152-FZ "cu PRIVIRE la date cu caracter personal" și stabilește modul de prelucrare a datelor cu caracter personal și măsurile de asigurare a securității personale date Mihailov Ivan Sergheevici (în continuare – Operator). Operatorul pune sa cea mai importantă scopul de a-și condiția desfășurării activității sale, respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului și cetățeanului în prelucrarea de date cu caracter personal, inclusiv a protecției drepturilor la inviolabilitatea vieții private, la secretul personal și familial. Prezenta politica Operatorului privind prelucrarea datelor cu caracter personal (în continuare – Politica) se aplică la toate informațiile, pe care Operatorul poate obține despre vizitatorii site-ului . Concepte de bază utilizate în Politica de Automate de prelucrare a datelor cu caracter personal – prelucrarea datelor cu caracter personal, cu ajutorul mijloacelor tehnicii de calcul; Blocarea datelor cu caracter personal – încetarea temporară a prelucrării datelor cu caracter personal (cu excepția cazurilor în care prelucrarea este necesară pentru precizarea datelor cu caracter personal); Site-ul – ansamblul grafice și materiale de informare, precum și de programe de CALCULATOR și baze de date, care asigură disponibilitatea lor în rețeaua internet la adresa de rețea ; Sistemul informațional de date cu caracter personal — totalitatea conținute în bazele de date de date cu caracter personal, și care asigură lor de prelucrare a informației și a mijloacelor tehnice; Depersonalizarea datelor cu caracter personal — acțiuni, în urma cărora nu se poate determina fără a utiliza mai multe informații apartenența datelor cu caracter personal de un anumit Utilizator sau o altă subiectului de date cu caracter personal; Prelucrarea datelor cu caracter personal – orice act (operațiune) sau ansamblu de acțiuni (operațiuni), comise de cu ajutorul mijloacelor de automatizare sau fără utilizarea unor astfel de mijloace de datele personale, inclusiv colectarea, înregistrarea, sistematizarea, stocarea, păstrarea, caietul de sarcini (actualizare, modificare, extragere, utilizarea, transmiterea (difuzarea, furnizarea de acces), обезличивание, blocarea, ștergerea, distrugerea datelor cu caracter personal; Operator – organ de stat, municipal, autoritatea, persoană fizică sau juridică, de sine stătător sau în comun cu alte persoane organizează și (sau) care efectuează prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și care determină scopurile de prelucrare de date cu caracter personal, compoziția de date cu caracter personal supuse prelucrării, acțiunile (operațiunile), efectuate cu caracter personal de date; Datele cu caracter personal – orice informații referitoare în mod direct sau indirect, la un anumit sau определяемому Utilizatorului site-ul ; Utilizator – orice vizitator al site-ului ; Furnizarea de date cu caracter personal – acțiunile îndreptate spre dezvăluirea de date cu caracter personal un anumit de o persoană sau de un anumit grup de persoane; Distribuirea de date cu caracter personal – orice acțiune care vizează dezvăluirea de date cu caracter personal неопределенному cerc restrâns de persoane (transfer de date cu caracter personal) sau pe familiarizarea cu datele personale ale unui cerc nelimitat de persoane, inclusiv divulgarea de date cu caracter personal în mass-media, cazare in informaționale de telecomunicații rețele sau furnizarea de acces la datele cu caracter personal în orice alt mod; Transmiterea transfrontalieră a datelor cu caracter personal – transfer de de date cu caracter personal pe teritoriul statului străin organului autoritățile statului străin, străin persoane fizice sau străin persoanei juridice; Distrugerea datelor cu caracter personal – orice acțiune, în urma cărora datele cu caracter personal sunt distruse definitiv cu imposibilitatea de continuare de recuperare a conținutului datelor cu caracter personal în sistemul informațional de date cu caracter personal și (sau) care distruge materiali de date cu caracter personal. Operatorul poate ocupa următoarele date personale ale Utilizatorului Numele, prenumele, patronimicul; Adresa de e-mail; Numere de telefon; Anul, luna, data și locul nașterii; Fotografii; De asemenea, pe site-ul are loc colectarea și prelucrarea de date anonimizate despre vizitatorii (în t. h. fișiere "cookie") cu ajutorul serviciilor de internet de statistică (Yandex Metrica și Google Analytics și alte). Datele menționate mai sus în continuare a Politicii combinate generale noțiunea de date cu caracter Personal. Obiectivele prelucrarea datelor cu caracter personal Scopul prelucrării datelor cu caracter personal de Utilizator — informarea Utilizatorului prin trimiterea de e-mailuri; asigurarea accesului Utilizatorului la servicii, informații și/sau materialele conținute pe site-ul. De asemenea, Operatorul are dreptul de a ghida Utilizatorul notificare de noi produse si servicii, ofertele speciale si diverse evenimente. Utilizatorul poate oricând să renunțe la primirea de mesaje de informare, prin trimiterea de Operatorul dvs. de mail la adresa de e-mail policy@ cu mențiunea "Refuz de notificări cu privire la noile produse și servicii și oferte speciale". Anonime datele de Utilizator, colectate prin servicii de internet statistice, servesc pentru a colecta informații despre activitatea Utilizatorilor pe site-ul, de a îmbunătăți calitatea site-ului și conținutului său. Temeiurile juridice de prelucrare a datelor cu caracter personal Operatorul prelucrează datele cu caracter personal de Utilizator numai în caz de completare a acestora și/sau trimiterea de către Utilizator independent prin forme speciale, amplasate pe site-ul . Completând formularele relevante și/sau prin trimiterea de date cu caracter personal Operator, Utilizatorul este de acord cu această Politică. Operatorul prelucrează date anonime despre Utilizator, în cazul în care acest lucru este permis în setările de browser-ul de Utilizator (activat salvarea fișierelor "cookie" și utilizarea tehnologia JavaScript). Modul de colectare, depozitare, transport și alte tipuri de prelucrare a datelor cu caracter personal Securitatea datelor cu caracter personal, care sunt prelucrate de către Operator se asigură prin punerea în aplicare a cadrului juridic, a măsurilor tehnice și organizatorice necesare pentru executarea integrală a prevederilor legislației în domeniul protecției datelor cu caracter personal. Operatorul asigură integritatea datelor cu caracter personal și ia toate măsurile pentru a exclude accesul la datele cu caracter personal неуполномоченных permanent Datele personale ale Utilizatorului niciodată, în nici un caz nu vor fi dezvăluite către terți, cu excepția cazuri legate de executarea legislației în vigoare. În cazul în care constată o neregularitate a datelor cu caracter personal, Utilizatorul poate actualiza lor, prin direcția de Operatorul de notificare pe adresa de e-mail a Operatorului policy@ cu mențiunea "Actualizarea datelor cu caracter personal". Termenul de prelucrare a datelor cu caracter personal este nelimitat. Utilizatorul poate în orice moment să-și retragă consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, prin trimiterea de Operatorul de notificare prin e-mail la adresa de e-mail a Operatorului policy@ cu mențiunea "Opinie cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal". Transmiterea transfrontalieră a datelor cu caracter personal Operator înainte de punerea în aplicare a transferului transfrontalier de date cu caracter personal este obligat să se asigure că un stat străin, pe teritoriul căruia se preconizează de a efectua un transfer de date cu caracter personal, se asigură o protecție sigură a drepturilor subiecților de date cu caracter personal. Transmiterea transfrontalieră a datelor cu caracter personal pe teritoriul statelor străine, nu îndeplinesc cerințele de mai sus, poate fi efectuată numai în cazul în care există consimțămîntul în formă scrisă a subiectului datelor cu caracter personal la transferul transfrontalier date cu caracter personal și/sau de executare a contractului, la care este subiect al datelor cu caracter personal. Dispoziții finale Utilizatorul poate obține orice fel de explicații privind toate problemele ce țin de prelucrarea datelor sale personale, apelând la Operatorul prin e-mail policy@. În acest document se va reflecta orice modificare a politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal de către Operator. Politica este valabilă pe termen nelimitat, până la înlocuirea ei noua versiune. Versiunea actuală a Politicii în domeniul public se află în rețeaua Internet la adresa /policy.html.